Avís Legal

Condicions generals

Totes i cadascuna de les planes web localitzables sota els dominis plataformallengua.cat, plataforma-llengua.org i plataforma-llengua.cat i els seus respectius subdominis i subdirectoris, així com el seu contingut, són propietat de la Plataforma per la Llengua Europa, amb domicili social Carrer Sant Honorat 7, principal 1a 08002 de Barcelona, amb número d’identificació 0699999213, constituïda per temps indefinit i inscrita al registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 14.606.

L'accés al lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis, s'ha d'efectuar d'acord amb la legislació vigent en matèria de marques, noms comercials, patents, propietat intel·lectual i industrial, i serveis de la informació, així com qualsevulla legislació concordant aplicable.